Procesy výroby kovů jsou náchylné k defektům, z nichž mnohé jsou pouhým okem obtížně zjistitelné a nevhodné pro manuální kontrolu. Manuální inspekce je navíc časově náročná a často přináší nekonzistentní výsledky. Naproti tomu vizuální kontrola založená na umělé inteligenci nabízí nejen ekonomické výhody, ale také vyšší kvalitu a konzistenci.

Technologie PEKAT VISION byla úspěšně nasazena v různých fázích výroby a zpracování kovů, od kontroly vstupního materiálu až po kontrolu montáže a balení. Její spolehlivá vizuální kontrola, založená na pokročilých algoritmech hlubokého učení a neuronových sítích, snadno identifikuje anomálie a odhaluje a klasifikuje vady. Mezi časté vady patří například praskliny, škrábance, pískové vměstky, výduchy, korozní vady, skvrny a mnoho dalších nedokonalostí.

Detekce anomálií řetězu

Vzhledem k různorodosti defektů, které se mohou vyskytnout při výrobě ocelových řetězů je ideální pro detekci závad na řetězech PEKAT VISION modul Detektor anomálií. Modul je trénován pouze na snímcích bez defektů a odchylky jsou modulem vyznačeny heatmapou jako anomálie.

Detekce povrchových vad litinových odlitků

Na obrázku výše hledá modul Detektor povrchu předpokládané vady odlitku. Vady se skládají především z různě velkých důlků, které lze pomocí tohoto modulu snadno identifikovat.

Identifikace povrchových škrábanců

K identifikaci povrchových vad, jako jsou škrábance, promáčkliny, vady laku atd. lze použít modul Detektor anomálií i Detektor povrchu. Jejich výběr závisí na mnoha okolnostech, včetně světelných podmínek, struktury materiálu a rozmanitosti vad.

Kontrola brzdových kotoučů

Vizuální kontrola pomocí modulů PEKAT VISION spolehlivě odhalí praskliny a další závady brzdových kotoučů, které by mohly vést ke zvýšené hlučnosti, opotřebení nebo dokonce k ohrožení bezpečnosti. Na obrázku výše byl použit modul Detektor povrchu.

Optické rozpoznávání znaků OCR

Modul OCR softwaru PEKAT VISION extrahuje různé ploché nebo reliéfní znaky, symboly a textové řetězce z různých povrchů, včetně vyražených čísel dílů, sériových čísel a informací o šaržích i v případě, že jsou lidským okem sotva viditelné.

Kontrola ložiskových prvků

Modul Detektor povrchu je vhodný také pro kontrolu ložiskových prvků vyobrazených výše. Včasná identifikace vadných dílů snižuje pravděpodobnost poruchy smontovaných jednotek a tím i riziko nutnosti nákladného přepracování.

Detekce defektů ve struktuře kovu

PEKAT VISION také detekuje materiálové vady u obráběných kovových dílů před dalším zpracováním.

Ease of Use & Compatibility
PEKAT VISION offers an intuitive and user friendly software environment. No programming knowledge is required as it already contains all the necessary modules for industrial visual inspection. It is compatible with many hardware brands, Windows® and Linux® operating systems and runs on embedded devices.
Fast Integration
Predefined output rules significantly speed up the integration process. Furthermore, we work closely with a number of partners throughout the globe that can help you with hardware selection based on your specific business requirements, and with smooth integration within your company-wide system.
Comprehensive Support
In order to find the best possible solution, we always strive to understand our customers’ specific needs first. Our goal is to make sure that our solution works for the customer. We offer a free feasibility study, free 30-day trial, support during and after the trial and implementation, and a comprehensive training.

And more! Ask for a free feasibility study for your specific case. Our software is highly versatile and can be customized to suit nearly any intended application.

联系我们

需要了解更多信息?告诉我们,我们将回答您的一切问题。
PEKAT VISION is now part of Datalogic Group