PEKAT VISION

PEKAT VISION© Smart Camera je univerzální. Lze ho použít s různými typy materiálů jako např. dřevo, kámen, kov, lak, odlitky, kůže, guma nebo látka.

  • PEKAT VISION může fungovat buď v tzv. unsupervised módu, ve kterém je schopen najít defekty, které nikdy předtím neviděl. Stačí ho natrénovat jen na obrázcích objektů nebo materiálu bez vad.
  • Nebo může fungovat v tzv. supervised módu - může být natrénován na hledání specifických defektů nebo problémů na povrchu materiálu, např. škrábance, rez, vytečení materiálu, díry atd.
  • Nezáleží na tom, jestli je každý produkt nebo materiál mírně odlišný a nezáleží ani na tom, jestli je těžké nebo dokonce nemožné přesně popsat co je defekt. PEKAT VISION ho zvládne najít i tak.
  • It is an all in one solution. No additional hardware required.

Je to nový druh softwaru pro vizuální inspekci.

PEKAT VISION© je schopný kontrolovat produkty nebo surové materiály, které nemají stabilní vzhled nebo tvar.

Používá náš vlastní focused-learning algoritmus, který posouvá deep-learning ještě dále.

Focused-learning funguje jako lidské oko. Je schopný se soustředit na detaily a potřebuje jenom malé množství obrázků pro pochopení úkolu a naučení.

I z malého množství obrázků je schopný rozpoznat, jestli je objekt nebo materiál bez vad nebo je vadný.

Dokáže najít anomálie, detekovat a klasifikovat defekty a kontrolovat povrch materiálu a objektů na projektech, kde současné vision systémy selhávají.

Partneři