PEKAT VISION Funkce

Funkce

PEKAT VISION obsahuje tu správnou sadu self-learning nástrojů. Tyto nástroje mohou být kombinovány a propojeny se skripty. Naše zkušenosti ukazují, že kombinace těchto nástrojů dokáže vyřešit téměř každý úkol týkající se vizuální inspekce ve výrobě.

Zjistěte jak připojit kameru, integrovat např. s Labview, vypočítat statistiky a další informace na našem githubu.

Modul Anomálie povrchu může být trénován na obrázcích bez vad (unsupervised learning). Je schopný provádět inspekci stabilních objektů ale i nestabilních povrchů jako je deformovaná látka se vzorem.
Detekce povrchu je nástroj který může být natrénován pro hledání defektů na heterogenním povrchu. Příkladem takových defektů může být rez, obroušení, únik materiálu atd. Pro tréning používá anotované obrázky s defekty (supervised learning).
Detektor objektů a klasifikátor dokáží najít i objekty s nestabilním tvarem - např. suky na dřevě. Dokonce nezáleží ani na rotaci objektu.
Inspekční moduly mohou být kombinovány do komplexního toku a dokonce i propojeny s vlastním kódem pro zpracování obrazu nebo skriptem.
Modul OCR (Optické rozpoznávání znaků) lze použít pro hledání jednotlivých znaků nebo slov v obrázku.
Sjednocení je řešením pro situace, kdy kontrolované objekty mají různou rotaci a umístění v obraze. Sjednocení sjednotí pozici a rotaci objektů v obrázku, aby je bylo možné dále zpracovávat.
Modul Předzpracování je nástroj pro jednoduchou úpravu obrazu před dalším zpracováním. Nabízí rotaci, ořez, změnu měřítka, normalizaci pozadí, odstranění pozadí a mnoho dalších transformací.
Automatická senzitivita je část modulu Anomálie povrchu. Pomáhá najít tu správnou hodnotu senzitivity (citlivosti), která ideálně určí správnou hranici mezi produktem bez vad a s vadami.
Modul Měření slouží pro jednoduché měření rozměrů objektu.
Statistika běhu ukazuje statistiky obrázků vyhodnocených jako dobré a špatné, které byly odeslány z API. Je možné si prohlédnout statistiky za vybrané datum a čas.
Statistika je součást modulu Report, která počítá, jak úspěšná je aplikace při vyhodnocování obrázků. Ukazuje matici záměn (confusion matrix) a související metriky a také minimální, maximální a průměrný čas zpracování.
Generátor reportu je součást modulu Report. Umí automaticky vygenerovat HTML report, který obsahuje všechny statistické informace a navíc tréninkové obrázky (pokud byla tato možnost zvolena), vyhodnocené testovací obrázky a graf použitých modulů.
Využití Kódu v Pythonu vám dává velkou flexibilitu. Můžete předzpracovávat obrázky (např. s použitím OpenCV a Numpy), přidávat vlastní logiku nebo dokonce volat externí rozhraní.
Výstup může být využit pro spouštění akcí jakmile se zpracuje obrázek z kamery (Všechny/Dobré/Špatné). Můžete využít příkazový řádek (např. pro spuštění skriptu), poslat HTTP request (GET nebo POST) nebo vytvořit spojení s vaším PLC pomocí protokolů Profinet nebo TCP.