PEKAT VISION obsahuje tu správnou sadu nástrojů. Tyto nástroje mohou být kombinovány a propojeny se skripty. Naše zkušenosti ukazují, že kombinace těchto nástrojů dokáže vyřešit téměř každý úkol týkající se vizuální inspekce ve výrobě.

Jak připojit kameru, integrovat PEKAT VISION např. s Labview, vypočítat statistiky a další informace se dozvíte na našem githubu.

Detekce anomálií

Modul Detekce anomálií může být trénován na obrázcích bez vad (unsupervised learning). Je schopný provádět inspekci homogenních i nehomogenních povrchů jako je deformovaná látka se vzorem.

Surface Detection

Surface Detection je nástroj který může být natrénován pro hledání defektů na nehomogenním povrchu. Příkladem takových defektů může být rez, obroušení, atd. Pro trénink používá anotované obrázky s defekty (supervised learning).

Object Detector a Classifier

Object detector a Classifier dokáží najít i objekty s nestabilním tvarem – např. suky na dřevě. Dokonce nezáleží ani na rotaci objektu.

Inspekční moduly

Inspekční moduly mohou být kombinovány a dokonce i propojeny s vlastním kódem pro zpracování obrazu nebo skriptem

OCR (Optické rozpoznávání znaků

Modul OCR (Optické rozpoznávání znaků) lze použít pro hledání jednotlivých znaků nebo slov v obrázku.

Unifier

Inspekční moduly mohou být kombinovány a dokonce i propojeny s vlastním kódem pro zpracování obrazu nebo skriptem

Preprocessing

Modul Preprocessing je nástroj pro jednoduchou úpravu obrazu před dalším zpracováním. Nabízí rotaci, ořez, změnu měřítka, normalizaci pozadí, odstranění pozadí a mnoho dalších transformací.

Automatická senzitivita

Automatická senzitivita je část modulu Detekce anomálií. Pomáhá najít tu správnou hodnotu senzitivity (citlivosti), která ideálně určí správnou hranici momentu, kdy PEKAT VISION vyhodnotí produkt jako vadný či jako bezvadný.

Measurement

Modul Measurement slouží pro jednoduché měření rozměrů objektu.

Runtime

Statistika běhu ukazuje statistiky obrázků vyhodnocených jako dobré a špatné, které byly odeslány z API. Je možné si prohlédnout statistiky pro konkrétní datum a čas.

Statistika

Statistika je součást modulu Report, která počítá, jak úspěšná je aplikace při vyhodnocování obrázků. Ukazuje matici záměn (confusion matrix) a související metriky a také minimální, maximální a průměrný čas zpracování.

Report

Generátor reportu je součást modulu Report. Umí automaticky vygenerovat HTML report, který obsahuje všechny statistické informace a navíc tréninkové obrázky (pokud byla tato možnost zvolena), vyhodnocené testovací obrázky a graf použitých modulů.

Python

Využití kódu v Pythonu vám dává velkou flexibilitu. Můžete předzpracovávat obrázky (např. s použitím OpenCV a Numpy), přidávat vlastní logiku nebo dokonce volat externí rozhraní.

Output

Output může být využit pro komunikaci s externími zařízeními. Můžete využít příkazový řádek (např. pro spuštění skriptu), poslat HTTP request (GET nebo POST) nebo vytvořit spojení s vaším PLC pomocí protokolů Profinet nebo TCP.

Spojte se s námi

Potřebujete více informací? Dejte nám vědět, odpovíme vám na jakékoli dotazy.
PEKAT VISION is now part of Datalogic Group